Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
05-04-2017 00:00:00

Siyasi İstikrar Kalıcı Hale Gelecek

Ziyaretler esnasında yaptığı konuşmada yeni hükümet sisteminde seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacağını ifade eden Öztürk, siyasi istikrarın kalıcı hale geleceğini ve iki seçim arasında (5 yıl) kesintisiz icraat olacağını belirtti. Uzlaşma kültürünün gelişeceğini ve hükümet kurulmama sorunlarının tarihe karışacağını da sözlerine ekleyen Öztürk, hükümete güvenoyunu milletin kendisinin vereceğini ifade etti.

Halk Oylamasından kabul sonucu çıkarsa Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacağını söyleyen Öztürk, Cumhurbaşkanının ve Meclisin bu tarihe kadar görevine devam edeceğini belirtti. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Halk Oylamasından kabul sonucu çıkarsa, 6 ay içinde Meclis gerekli kanuni düzenlemeleri ve yeni içtüzüğü, Cumhurbaşkanı da kararnameyle düzenlenecek değişiklikleri yapıyor. HSK üyeleri 30 gün içinde seçiliyor ve 40’ıncı günün ardından göreve başlıyor. Askeri yargıdan gelen AYM üyelerinin görevleri süre sonuna kadar devam ediyor.’’

Yeni Anayasa ve Hükümet Sistemi ile birlikte meclisin güçlendiğine vurgu yapan Öztürk,’’ Yeni sistemde meclis güçleniyor kanunları hükümet değil milletvekilleri teklif ediyor. Kanun yapımında Meclis iradesi ön plana çıkıyor. Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları korunuyor. Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yöntemleri geçerliliğini sürdürüyor. Yazılı soruya hükümet üyeleri tarafından 15 gün içinde cevap verilmesi anayasal hüküm haline getiriliyor. Mecliste hazırlanıp kabul edilen kanunu Cumhurbaşkanı’nın geri göndermesi durumunda da son söz Meclisin oluyor. Meclis kanunu salt çoğunlukla aynen kabul edip tekrar gönderebiliyor. Meclise ilk defa Hâkimler ve Savcılar Kurulu için üye seçme hakkı getiriliyor.’’dedi.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin anayasal yargı denetimine götürülebildiğine dikkat çeken Öztürk;’’Mevcut sistemde Bakanlar Kurulu kararı ile düzenleme yapılıyor. Şimdi Hükümet, Meclis dışından ve doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından kurulacağı için Cumhurbaşkanına yürütme alanında kararname çıkarma hakkı tanınıyor. Ancak temel haklar, kişi ve özgürlükleriyle siyasi hak ve ödevler konusunda kararname çıkaramıyor. Anayasada kanunla düzenlemesi öngörülen konularda kararname çıkaramıyor. Kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname çıkaramıyor. Kararname ile kanun çelişir ise, kanun hükümleri uygulanıyor. Meclisin aynı konuda kanun çıkarması durumunda kararname hükümsüz hale geliyor. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri anayasal yargı denetimine götürülebiliyor. Cumhurbaşkanları, yetkilerini Anayasanın çizdiği çerçevede ve Meclisin çıkardığı kanunlar vasıtasıyla kullanacak. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir, keyfi şekilde kullanılamaz. Bu yetkiler hem Meclisin hem Yargının denetimine tabidir. Cumhurbaşkanları, hükümet icraatlar çerçevesinde, sınırlı bir alana ilişkin konularda kararname çıkartabilecek. Kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilecek.‘’diye konuştu.

Türkiye Kazanacak
SONRAKİ HABER Türkiye Kazanacak
Close
SEN DE KATIL SEN DE KATIL

Gücümüze Güç Katın.