[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Cemal_\u00d6zt\u00fcrk_(5).jpeg","title":"T\u00fcrkiye\u2019nin H\u0131z\u0131na H\u0131z, G\u00fcc\u00fcne G\u00fc\u00e7 Kataca\u011f\u0131z","entry_date":"Nisan 10, 2017 - 11:52:00","haber_content":"

Esnaf ve vatanda\u015flarla sohbet eden Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, 16 Nisan\u2019daki referandum \u00f6ncesi vatanda\u015flar\u0131n sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131.<\/p>

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile birlikte ekonomik b\u00fcy\u00fcmenin h\u0131zlanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00d6zt\u00fcrk, 2023 hedefleri i\u00e7inde uygun bir zemin olu\u015faca\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti. Yeni sistemle birlikte insan\u0131m\u0131z\u0131n refah ve kalk\u0131nmadan daha fazla pay alaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00d6zt\u00fcrk, yat\u0131r\u0131mlar\u0131n artaca\u011f\u0131n\u0131, yeni i\u015f imk\u00e2nlar\u0131n\u0131n do\u011faca\u011f\u0131n\u0131 ve milli gelirimizin y\u00fckselece\u011fini s\u00f6zlerine ekledi. <\/p>

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile birlikte, D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck 10 ekonomisinden biri olmam\u0131z\u0131n yolunun a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken \u00d6zt\u00fcrk,\u2019\u2019 Rejim de\u011fil, sistem de\u011fi\u015fiyor. \u00dcniter yap\u0131m\u0131z g\u00fcvence alt\u0131na al\u0131n\u0131yor, Cumhuriyetimiz g\u00fc\u00e7leniyor. \u0130craat\u00e7\u0131 H\u00fck\u00fcmet, G\u00fc\u00e7l\u00fc Meclis geliyor. H\u00fck\u00fcmet icraat ve hizmet \u00fcretiyor. Erken se\u00e7im krizleri tarihe kar\u0131\u015f\u0131yor. Daha ak\u0131lc\u0131, daha sorumlu bir siyaset anlay\u0131\u015f\u0131 geliyor. H\u0131zl\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen, h\u0131zl\u0131 organize olan, etkili ve do\u011fru karar veren, an\u0131nda uygulamaya ge\u00e7en yeni h\u00fck\u00fcmet sistemi ter\u00f6rle m\u00fccadelemize g\u00fc\u00e7 katacak. Milli savunma sanayimiz daha da b\u00fcy\u00fcyecek. Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin k\u00f6k\u00fc kaz\u0131nacak, m\u00fccadelemiz azim ve kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrmeye devam edecek.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.<\/p>

T\u00fcrkiye\u2019nin H\u0131z\u0131na H\u0131z, G\u00fcc\u00fcne G\u00fc\u00e7 Kataca\u011f\u0131z<\/p>

<\/p>

Yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile birlikte T\u00fcrkiye\u2019nin h\u0131z\u0131na h\u0131z, g\u00fcc\u00fcne g\u00fc\u00e7 kataca\u011f\u0131z diye konu\u015fan \u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\u2019\u201912 Eyl\u00fcl anayasas\u0131nda \u00f6yle bir sistem kurmu\u015flar ki adeta i\u015flesin diye de\u011fil de, i\u015flemesin diye kurmu\u015flar. \u0130kide bir ar\u0131za \u00e7\u0131kars\u0131n, vesayet\u00e7iler de hemen duruma m\u00fcdahil olsun diye kurmu\u015flar. Bir defa \u00e7ift ba\u015fl\u0131l\u0131k var. Hat\u0131rl\u0131yorsunuz de\u011fil mi Sezer-Ecevit kavgas\u0131n\u0131? Ne yapt\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131? Ba\u015fbakana anayasa kitab\u0131n\u0131 f\u0131rlatt\u0131. Gecesine ekonomik kriz \u00e7\u0131kt\u0131, \u00fclke peri\u015fan oldu. Sonra 15 y\u0131l boyunca \u00f6n\u00fcm\u00fcze \u00e7\u0131kar\u0131lan say\u0131s\u0131z engel var. 367 icad\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131lar. Partimize kapatma davas\u0131 bile a\u00e7t\u0131lar. Hukuk sistemini siyasete ayar \u00e7ekmek i\u00e7in kullanmaya kalk\u0131\u015ft\u0131lar. Millet bunlar\u0131 unutmaz. Sonra b\u00fcrokratik hantall\u0131k var. \u0130\u015fleri ne kadar h\u0131zland\u0131rsan da bir yere kadar. Bakmay\u0131n, 15 y\u0131lda T\u00fcrkiye\u2019yi \u00fc\u00e7 kat b\u00fcy\u00fctt\u00fck, ama bunu yaparken neler \u00e7ektik, ne zorluklar\u0131 geride b\u0131rakt\u0131k. \u015eimdi t\u0131k\u0131r t\u0131k\u0131r i\u015fleyen bir y\u00f6netim sistemimiz olacak. 15 y\u0131lda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 5 y\u0131lda yapaca\u011f\u0131z. Yapmak istedi\u011fimiz \u00e7ok icraatlar, \u00e7ok hizmetler, \u00e7ok projeler, \u00e7ok reformlar var daha. T\u00fcrkiye\u2019nin h\u0131z\u0131na h\u0131z, g\u00fcc\u00fcne g\u00fc\u00e7 kataca\u011f\u0131z.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Cemal \u00d6zt\u00fcrk, referandum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na \u015fehir merkezinde devam etti. ","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/hsk-uyesi-seciminde-meclis-iradesi-on-plana-cikacak\/30048","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/milletvekili-sabri-ozturk-referandum-calismalarini-surduruyor\/30029\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/milletvekili-sabri-ozturk-referandum-calismalarini-surduruyor\/30029"}]