[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Sabri_\u00d6zt\u00fcrk_(11).jpeg","title":"Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk Referandum \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 S\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor","entry_date":"Nisan 08, 2017 - 4:53:00","haber_content":"

Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk, \u201cH\u00fck\u00fcmetimizin temel ama\u00e7lar\u0131ndan olan KOB\u0130\u2019lerin rekabet g\u00fc\u00e7lerini artt\u0131rarak ekonomik b\u00fcy\u00fcmeye daha fazla katk\u0131 vermelerini te\u015fvik etmek ve ihtiya\u00e7 duyduklar\u0131 finansmana eri\u015fmelerine imk\u00e2n vermek \u00fczere haz\u0131rlanan 2017 Y\u0131l\u0131 KOSGEB S\u0131f\u0131r Faizli \u0130\u015fletme Kredisi Faiz Deste\u011fi kapsam\u0131nda; 10 Mart\u2019tan bug\u00fcne kadar T\u00fcrkiye genelinde kredisi \u00f6denen i\u015fletme say\u0131s\u0131 163 Bin 636. T\u00fcrkiye genelinde toplam verilen kredi tutar\u0131 4 Milyar 114 Milyon 765 Bin TL. T\u00fcrkiye genelinde 72 Bin 550 i\u015fletmenin ise kredisi bankada haz\u0131r olup, \u00f6deme a\u015famas\u0131nda. Giresun ilimizde ise kredisi \u00f6denen toplam i\u015fletmemizin say\u0131s\u0131 1.254, verilen toplam kredi tutar\u0131 31 Milyon 578 Bin TL\u2019dir. 318 i\u015fletmemizin ise kredisi bankada haz\u0131r olup, \u00f6deme a\u015famas\u0131ndad\u0131r. Bu ba\u015fvurular aras\u0131nda gerekli \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131yan Giresun\u2019da 1.254 i\u015fletmemiz b\u00fct\u00e7e imk\u00e2nlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde bankalardan 20 bin ile 50 bin TL aras\u0131nda ilk y\u0131l\u0131 geri \u00f6demesiz toplam 36 ay vadeli faizsiz kredi kullanm\u0131\u015ft\u0131r. Destekten yararlanan ve yararlanacak olan i\u015fletmelerimiz belirlenirken, Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan temin edilen \u2018Net Sat\u0131\u015f Has\u0131lat\u0131 ve Toplam Ciro\u2019 resmi verileri esas al\u0131nm\u0131\u015f olup, i\u015fletmeler net sat\u0131\u015f has\u0131lat\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck olandan ba\u015flanarak s\u0131ralanm\u0131\u015ft\u0131r.\u201d dedi. <\/p>

\u00d6zt\u00fcrk, esnaf ziyaretlerinin ard\u0131ndan il\u00e7elerde k\u00f6y ve mahalle muhtarlar\u0131yla, sivil toplum kurulu\u015flar\u0131yla, \u00f6\u011frencilerle ve vatanda\u015flarla bulu\u015farak yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet sistemi hakk\u0131nda bilgi verdi.<\/p>","haber_excerpt":"Referandum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na \u015eebinkarahisar, Alucra ve \u00c7omoluk\u2019u ziyaret ederek devam eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk, esnaflar\u0131 ziyaret ederek 2017 y\u0131l\u0131 KOSGEB S\u0131f\u0131r Faizli \u0130\u015fletme Kredisi Faiz Deste\u011fi kapsam\u0131nda bug\u00fcne kadar ba\u015fvuru yapan Giresun'da 1.254 i\u015fletmeye 31 Milyon 578 Bin TL'lik faizsiz kredi kulland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, 318 i\u015fletmenin ise kredisinin \u00f6deme a\u015famas\u0131nda oldu\u011funu belirtti.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/turkiyenin-hizina-hiz-gucune-guc-katacagiz\/30047","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/demokrasi-guclenecek-turkiye-guclenecek\/30028\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/demokrasi-guclenecek-turkiye-guclenecek\/30028"}]