[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMG_8175.JPG","title":"Mart Ay\u0131 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131 Yap\u0131ld\u0131","entry_date":"Mart 29, 2016 - 10:30:00","haber_content":"

Toplant\u0131da konu\u015fan \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Hasan Ali T\u00fct\u00fcnc\u00fc;\u2019\u2019 \u0130l\u00e7e ba\u015fkanl\u0131klar\u0131m\u0131zdaki y\u00f6netim kurulu toplant\u0131lar\u0131m\u0131z aksamadan devam etmeli, il koordinat\u00f6rlerimiz il\u00e7e te\u015fkilatlar\u0131m\u0131zla ileti\u015fimini s\u0131k\u0131 tutmal\u0131d\u0131r. \u0130n\u015fallah bundan sonra da s\u00fcrekli bir araya gelerek isti\u015farelerde bulunaca\u011f\u0131z. Her ay d\u00fczenli olarak yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z toplant\u0131larda bir ayl\u0131k s\u00fcre zarf\u0131nda yapaca\u011f\u0131m\u0131z uygulamalar\u0131n ortak ak\u0131l ile isti\u015farelerini konu\u015fuyoruz. AK Parti\u2019nin bundan sonra daha ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131, daha fazla hizmet \u00fcretebilmesi i\u00e7in ne gerekiyorsa hepimiz fikir birli\u011fi yapaca\u011f\u0131z. \u0130n\u015fallah bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te de birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde isti\u015farelerimize devam edece\u011fiz.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"\u0130l\u00e7e Ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z\u0131n kat\u0131l\u0131mlar\u0131yla, 'Mart Ay\u0131 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131' yap\u0131ld\u0131. \u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Hasan Ali T\u00fct\u00fcnc\u00fc ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen toplant\u0131da te\u015fkilat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 de\u011ferlendirilerek, isti\u015farelerde bulunuldu.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/belediye-baskanlari-toplantisi-yapildi\/26200","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/18-mart-canakkale-zaferi-ve-sehitleri-anma-gunu-mesaji\/26119\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/18-mart-canakkale-zaferi-ve-sehitleri-anma-gunu-mesaji\/26119"}]