[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Hasan_Ali_T\u00dcT\u00dcNC\u00dc_(4).jpg","title":"Giresunlu Hem\u015ferilerimizin \u2018EVET\u2019 Desteklerini Bekliyoruz","entry_date":"Nisan 14, 2017 - 11:09:00","haber_content":"

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 T\u00fct\u00fcnc\u00fc, konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131: <\/p>

\u2018\u2019Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin daha da g\u00fc\u00e7lenmesi ad\u0131na tarihi g\u00fcnlere \u015fahit oluyoruz. 16 Nisan\u2019da \u00fclkemizde \u00e7ok \u00f6nemli bir referandum ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Halk\u0131m\u0131z bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te, \u015fimdiye kadar yap\u0131lan h\u00fck\u00fcmet y\u00f6netim tarz\u0131nda vatanda\u015f\u0131m\u0131za engel olan, vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n hizmetlerini aksatan, takoz olan ve \u00fclkemizdeki hizmetin daha h\u0131zl\u0131, s\u00fcratli gelmesini engelleyen h\u00fck\u00fcmet yapma sisteminde bir de\u011fi\u015fikli\u011fe gidecek. Bu noktada gelecekte \u00fclkemizi m\u00fcreffeh, daha ilerlemi\u015f g\u00f6rmek istiyorsak, d\u00fcnya devletleri aras\u0131nda daha sayg\u0131n bir yerde ve ekonomik g\u00fc\u00e7 olarak da d\u00fcnya ekonomileri i\u00e7inde ilk 10\u2019a girmek istiyorsak, T\u00fcrkiye\u2019de bu \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki referandumda vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n onu d\u00fc\u015f\u00fcnerek sand\u0131\u011fa gidip, destek vermesini arzu ediyoruz. \u0130\u015fte bu noktada da in\u015fallah halk\u0131m\u0131z \u015fimdiye kadar sayg\u0131de\u011fer Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6nderli\u011finde T\u00fcrkiye b\u00fcy\u00fck bir mesafe kat etti, b\u00fcy\u00fck bir yol kat etti, bu desteklerini esirgemeyece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi, \u00fclkemizde \u015fimdiye kadar yap\u0131lacak reformlar\u0131n i\u00e7inde, \u00fclkemizin daha da ileriye gitmesi ve \u00f6zellikle milletin birikmi\u015f sorunlar\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcmlenmesi ad\u0131na b\u00fcy\u00fck bir ad\u0131m olacakt\u0131r. Devletimizin ve milletimizin bekas\u0131 i\u00e7in, siyasi ve ekonomik istikrar i\u00e7in t\u00fcm Giresunlu hem\u015ferilerimizin \u2018EVET\u2019 desteklerini bekliyoruz. AK Parti’nin de\u011fil, T\u00fcrkiye’nin gelece\u011fi i\u00e7in, Giresun\u2019un gelece\u011fi i\u00e7in, evlatlar\u0131m\u0131z\u0131n istikbali i\u00e7in bu referandumun ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funa hassasiyet g\u00f6stermemiz gerekiyor. \u0130n\u015fallah \u00fclkemiz i\u00e7in u\u011furlu ve kademli olur. \u00dclkemizin gelece\u011fi ad\u0131na \u00e7ok b\u00fcy\u00fck mesafeler kat ederiz. Bu referandumda hem Giresun\u2019dan hem de t\u00fcm T\u00fcrkiye’den hep beraber zaferle ayr\u0131laca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun il Ba\u015fkan\u0131 Hasan Ali T\u00fct\u00fcnc\u00fc,\u2019\u2019Devletimizin ve milletimizin bekas\u0131 i\u00e7in, siyasi ve ekonomik istikrar i\u00e7in t\u00fcm Giresunlu hem\u015ferilerimizin \u2018EVET\u2019 desteklerini bekliyoruz.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/bu-millet-16-nisanda-hep-bir-agizdan-dirilisin-turkusunu-soyleyecek\/30142","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/cumhurbaskanligi-hukumet-sistemi-turkiyenin-ve-milletimizin-guvencesi-olaca\/30102\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/cumhurbaskanligi-hukumet-sistemi-turkiyenin-ve-milletimizin-guvencesi-olaca\/30102"}]