[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/cetincakiroglu.jpg","title":"Giresun Te\u015fkilat\u0131‘ndan gazetecilere iftar yeme\u011fi","entry_date":"Temmuz 16, 2013 - 10:53:40","haber_content":"

Bir restoranda gerçekle\u015ftirilen iftar yeme\u011fine \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 Osman Öden, ilçe te\u015fkilat üyeleri ile il genel ve Giresun Belediye Meclis üyeleri kat\u0131ld\u0131.

Çak\u0131ro\u011flu, yemekte yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Giresun’un da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 52 ile yönelik SGK te\u015fvik karar\u0131n\u0131n Resmi Gazete’de yay\u0131mlanarak uygulamaya girdi\u011fini belirtti.

SGK te\u015fvi\u011finin Giresun’da sanayinin geli\u015fimini h\u0131zland\u0131rmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra i\u015fsizli\u011fin azalt\u0131lmas\u0131na yönelik önemli kazan\u0131mlar sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Çak\u0131ro\u011flu, ”Giresunlu'nun aylard\u0131r sab\u0131rs\u0131zl\u0131kla bekledi\u011fi te\u015fvik karar\u0131 nihayet uygulama girdi. Giresunumuza hay\u0131rl\u0131 olsun. Te\u015fvik karar\u0131n\u0131n ç\u0131kmas\u0131nda eme\u011fi olan Say\u0131n Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan’a, bakanlar\u0131m\u0131z, AK Parti Grup Ba\u015fkanvekilimiz Nurettin Canikli ve milletvekillerimize ayr\u0131 ayr\u0131 te\u015fekkür ediyoruz” dedi. <\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 \u00c7etin \u00c7ak\u0131ro\u011flu, bas\u0131n mensuplar\u0131yla iftar yeme\u011finde bir araya geldi.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/hali-saha-futbol-turnuvasi-tamamlandi\/1772","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/millet-bu-oyunlari-hep-bozdu-yine-bozacak\/788\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/millet-bu-oyunlari-hep-bozdu-yine-bozacak\/788"}]