[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/giresun-il-danisma.jpg","title":"Giresun \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi topland\u0131","entry_date":"Nisan 22, 2013 - 12:22:58","haber_content":"

AK Parti Giresun Milletvekili Mehmet Geldi, bir dü\u011fün salonunda gerçekle\u015fen toplant\u0131da yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Türk halk\u0131n\u0131n akan kan\u0131n durmas\u0131 için çözüm sürecine gerekli deste\u011fi vermesi gerekti\u011fini söyledi. \u2028<\/p>

Terörün çözüm süreciyle art\u0131k bitme noktas\u0131na geldi\u011fine dikkati çeken Geldi, \u015funlar\u0131 kaydetti: \u2028<\/p>

"Türkiye'de art\u0131k huzur ve güven ortam\u0131ndan bahsediliyor. Do\u011fu ve Güneydo\u011fu'da ya\u015fayan insanlar\u0131m\u0131z terör belas\u0131ndan b\u0131km\u0131\u015ft\u0131. \u0130nsanlar köylerinden, mezralar\u0131ndan kopmu\u015ftu ancak bugün süreçle oralara tekrar huzur ve bar\u0131\u015f geldi. Köylerinden, mezralar\u0131ndan kopan o insanlar yeniden evlerine dönüyor. \u0130\u015fin asl\u0131, insan\u0131m\u0131z\u0131n Türkiye Cumhuriyeti s\u0131n\u0131rlar\u0131ndaki vatan topraklar\u0131nda, kendi köyünde, kendi obas\u0131nda, kendi mezras\u0131nda mutlu k\u0131labilmektir. Huzur ve güven ortam\u0131n\u0131 sa\u011flars\u0131n\u0131z, halk\u0131m\u0131z\u0131n yüzü güler. \u0130\u015fte çözüm süreci bu. O güveni vermek, o karde\u015fli\u011fi tesis etmek. AK Parti de bunu sa\u011fl\u0131yor." \u2028<\/p>

AK Parti Giresun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Sabri Öztürk ise çözüm sürecinin akan kan\u0131n durmas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "Sava\u015f kolayd\u0131r, bar\u0131\u015f zordur. Çözümsüzlük kolayd\u0131r ama sorunu çözmek zordur. Çözümü istemeyenler bu vatan\u0131n dostu de\u011fillerdir. Akan kan dursun istiyoruz. Bunun için mücadele ediyor, etmeyi de sürdürece\u011fiz" dedi. \u2028<\/p>

Toplant\u0131, AK Parti'ye en fazla üye kazand\u0131ran ilçe ba\u015fkanlar\u0131na plaketlerinin verilmesinin ard\u0131ndan sona erdi.<\/p>","haber_excerpt":"Giresun'da AK Parti Yerel Y\u00f6netimler \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. \u2028","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/ak-partili-kadinlar-fidan-dikti\/1846","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/giresunda-il-danisma-meclisi-toplantisi-yapildi\/1207\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/giresunda-il-danisma-meclisi-toplantisi-yapildi\/1207"}]