[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Sabri_\u00d6zt\u00fcrk_(1).jpeg","title":"Gelece\u011fimizin Teminat\u0131 Gen\u00e7ler","entry_date":"Nisan 07, 2017 - 2:36:00","haber_content":"

Giresunlu gen\u00e7lerin ve amat\u00f6r sporcular\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6zlemle bekledi\u011fi bu tesisin hizmete girmesinden dolay\u0131 duydu\u011fu memnuniyeti dile getiren Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, a\u00e7\u0131l\u0131\u015fta yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131;\u2019\u2019Giresunlu gen\u00e7lerimizin ve amat\u00f6r sporcular\u0131m\u0131z\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6zlemle bekledi\u011fi, 15 Temmuz Gen\u00e7lik Merkezi\u2019nin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Say\u0131n Nurettin Canikli\u2019nin kat\u0131l\u0131m\u0131yla Gemiler\u00e7eke\u011finde ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Futbol sahas\u0131, basketbol sahas\u0131, tenis sahas\u0131, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f parkuru ve bir\u00e7ok a\u00e7\u0131k alan spor aletlerinin bulundu\u011fu, 7\u2019den 77\u2019ye t\u00fcm Giresunlu hem\u015fehrilerimizin hizmetine giren Gen\u00e7lik Merkezimizin Giresun\u2019umuza hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131n\u0131 diliyorum. Gelece\u011fimizin teminat\u0131 gen\u00e7ler. Her ortamda bunu vurguluyoruz. Gen\u00e7li\u011fe \u00f6nem veriyoruz ama bunu aksiyona ge\u00e7irmenin yollar\u0131n\u0131 aramaya, yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Giresun\u2019da bununla ilgili neler yap\u0131lmas\u0131 g\u00fcndeme geldi\u011finde biz AK Parti kadrolar\u0131 olarak \u00fcst\u00fcm\u00fcze d\u00fc\u015fen b\u00fct\u00fcn g\u00f6revleri yapma gayretimizi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalarda gen\u00e7li\u011fimizin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7abilmek, b\u00fcy\u00fckleri olarak onlar\u0131n yan\u0131nda olabilmek, onlara haz\u0131r mek\u00e2nlar sunabilmek istiyoruz. Bug\u00fcn 15 Temmuz Gen\u00e7lik Merkezi\u2019nin hem\u015ferilerimizin hizmetine girmesiyle birlikte gen\u00e7lerimizin ve amat\u00f6r sporcular\u0131m\u0131z\u0131n yanlar\u0131nda oldu\u011fumuzu bir kez daha g\u00f6steriyoruz. Eskiden Ek Sahan\u0131n Giresun’da spor alt yap\u0131s\u0131na kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 sporcular\u0131m\u0131z\u0131, halk\u0131n spora olan ilgisinin art\u0131r\u0131lmas\u0131 vs. gibi i\u015flevleri bundan sonra 15 Temmuz spor kompleksi sa\u011flayacakt\u0131r. \u00d6zellikle \u015fehir i\u00e7inde yap\u0131lmas\u0131yla da halk\u0131m\u0131za \u00e7ok kolay spor tesislerine ula\u015fma ve buradan istifade etme imk\u00e2n\u0131 sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Giresunspor’un 50. y\u0131l\u0131n\u0131 kutlarken, gelecekte \u00e7ok daha iyi futbolcular\u0131n yeti\u015fmesi i\u00e7in bu tesislerin katk\u0131s\u0131 olacakt\u0131r. Biz gen\u00e7li\u011fimize bug\u00fcn sahip \u00e7\u0131karsak gelece\u011fimiz umut dolu olur, gelece\u011fimiz bizim hayal etti\u011fimiz gibi \u015fekillenir. Hizmete giren bu spor kompleksimizin t\u00fcm hem\u015ferilerimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyor, yap\u0131m\u0131nda eme\u011fi ge\u00e7enlere te\u015fekk\u00fcr ediyorum.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk, 15 Temmuz Gen\u00e7lik Merkezi\u2019nin Giresun\u2019a hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131n\u0131 diledi.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/cumhurbaskanina-siyasi-sorumluluk-doguyor\/29998","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/esnaf-ve-vatandaslarla-bulustu\/29981\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/esnaf-ve-vatandaslarla-bulustu\/29981"}]