[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Ke\u015fap_(7).jpg","title":"Demokrasi G\u00fc\u00e7lenecek, T\u00fcrkiye G\u00fc\u00e7lenecek","entry_date":"Nisan 08, 2017 - 4:21:00","haber_content":"

Esnaf ve vatanda\u015flarla bir bir sohbet eden Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, AK Parti \u0130l\u00e7e Te\u015fkilat\u0131\u2019nda partililerle bulu\u015ftu. Burada bir konu\u015fma yapan Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, Ke\u015fap il\u00e7esinin \u00fczerine d\u00fc\u015feni yapaca\u011f\u0131na inanc\u0131n\u0131n tam oldu\u011funu s\u00f6yledi.<\/p>

\u00d6zt\u00fcrk konu\u015fmas\u0131nda, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile birlikte istikrar\u0131n per\u00e7inlenece\u011fini, g\u00fcven ve huzurun artaca\u011f\u0131n\u0131, demokrasinin g\u00fc\u00e7lenece\u011fini ve T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fc\u00e7lenece\u011fini de s\u00f6zlerine ekledi. Yeni sistemde Cumhurba\u015fkan\u0131 ve H\u00fck\u00fcmetin daha h\u0131zl\u0131 karar alaca\u011f\u0131na, daha b\u00fcy\u00fck ve etkili icraatlar\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131na, dev projelerin artaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken \u00d6zt\u00fcrk, yeni sistemle birlikte T\u00fcrkiye\u2019nin daha \u00e7ok b\u00fcy\u00fcyece\u011fini ve daha \u00e7ok geli\u015fece\u011fini vurgulad\u0131.<\/p>

Yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sisteminde, kurulacak h\u00fck\u00fcmete g\u00fcvenoyunu sand\u0131kta bizzat milletin verdi\u011fine dikkat \u00e7eken \u00d6zt\u00fcrk, yeni sistemle birlikte be\u015f y\u0131ll\u0131k kesintisiz istikrar d\u00f6nemlerinin gelece\u011fini belirtti. Yeni sistemde yasama ile y\u00fcr\u00fctmenin sand\u0131kta ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131, Meclisi de H\u00fck\u00fcmeti de milletin se\u00e7ece\u011fini s\u00f6yleyen \u00d6zt\u00fcrk,\u2019\u2019 Yeni sistemde milletin iktidar\u0131, milletin sistemi g\u00fc\u00e7lenecek. \u00c7ift ba\u015fl\u0131l\u0131k ortadan kalkacak. Tek elden etkili ve h\u0131zl\u0131 y\u00f6netim gelecek. Yasama ve y\u00fcr\u00fctme ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 sand\u0131kta ger\u00e7ekle\u015fecek. Halk bir sand\u0131kta Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131, di\u011fer sand\u0131kta H\u00fck\u00fcmeti se\u00e7ecek. Yeni h\u00fck\u00fcmete g\u00fcvenoyunu halk vermi\u015f olacak. Bir ki\u015fi en fazla iki defa se\u00e7ilebilecek. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcresi 2 d\u00f6nemle, yani en fazla 10 y\u0131lla s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lacak. Cumhurba\u015fkanlar\u0131na hem siyasi hem cezai sorumluluk gelecek. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi i\u00e7in aday g\u00f6sterilme \u015fartlar\u0131 kolayla\u015facak. 100 bin imza toplayan bile aday olabilecek. Demokratik rekabet te\u015fvik edilecek. Ba\u015far\u0131s\u0131z lideri halk sand\u0131kta cezaland\u0131racak. Meclis Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 ve H\u00fck\u00fcmeti denetleyip soru\u015fturacak.\u2019\u2019dedi.<\/p>

<\/p>

\u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\u2019\u2019Bu milletin demokratik iradesine, demokrasi bilincine tek adaml\u0131k falan s\u00f6kmez. Ne dedik zaman\u0131nda? Sand\u0131k her \u015feydir. Bu millet kendisine tepeden bakmaya, zorla bir g\u00f6mlek giydirmeye, kendi bildi\u011fini okumaya kalk\u0131\u015fanlara \u00f6yle bir demokrasi tokad\u0131 atar ki sand\u0131kta, o ki\u015fi bir daha kendisine gelemez. Bu millet kimi nereye \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131n\u0131, kimi nerede tutaca\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok iyi bilir. Hi\u00e7 kimse merak etmesin. Kalbinde Allah korkusu ve millet sevdas\u0131 olandan tek adam olmaz. Sand\u0131kta y\u00fczde 50\u2019nin \u00fczerinde oy al\u0131p me\u015fru yoldan iktidara gelen, on milyonlarca se\u00e7menin oyunu alm\u0131\u015f, g\u00fcvenini kazanm\u0131\u015f olandan tek adam olmaz. Meclisin ve bizzat milletin denetledi\u011fi birinden tek adam olmaz. \u00dcst\u00fcne \u00fcstl\u00fck, mevcut sistemde Cumhurba\u015fkan\u0131 hem yetkili hem sorumsuz de\u011fil mi? Bu iyi bir \u015fey mi? Yeni sistemde Cumhurba\u015fkan\u0131 art\u0131k yetkili oldu\u011fu kadar, sorumlu da olacak. Meclise kar\u015f\u0131 cezai sorumluluk, millete kar\u015f\u0131 siyasi sorumluluk ta\u015f\u0131yacak. Yeni sistemin g\u00fczelli\u011fi burada. Buradan tek adam \u00e7\u0131kar m\u0131? \u00c7\u0131kmaz.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Cemal \u00d6zt\u00fcrk, Ke\u015fap il\u00e7esinde referandum \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda bulundu.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/milletvekili-sabri-ozturk-referandum-calismalarini-surduruyor\/30029","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/cumhurbaskanina-siyasi-sorumluluk-doguyor\/29998\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/cumhurbaskanina-siyasi-sorumluluk-doguyor\/29998"}]