[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Cemal_\u00d6zt\u00fcrk_(3)_4.jpg","title":"Daha G\u00fc\u00e7l\u00fc T\u00fcrkiye \u0130\u00e7in T\u00fcm Kalbimizle EVET","entry_date":"Nisan 14, 2017 - 2:05:00","haber_content":"

Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131:<\/p>

\u2018\u2019Kurucu Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan, Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, t\u00fcm te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z ve milletimizle birlikte ilk g\u00fcnk\u00fc a\u015fkla ve heyecanla T\u00fcrkiye ayd\u0131nl\u0131k yar\u0131nlara y\u00fcr\u00fcyor.<\/p>

16 Nisan\u2019da milletimiz anayasa yapma iktidar\u0131n\u0131 kullanarak vesayet sanatlar\u0131na son veriyor. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Sistemi her t\u00fcrl\u00fc vesayet s\u0131zmalar\u0131na kar\u015f\u0131 ge\u00e7irimsizdir. Yeni sistemde yasama, yarg\u0131, y\u00fcr\u00fctme millete ba\u011fl\u0131d\u0131r. Milletin mutlak iradesi olan sand\u0131\u011fa asla vesayet i\u015flemez. <\/p>

Verdi\u011fimiz evet oylar\u0131 B\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye in\u015fas\u0131na b\u00fcy\u00fck bir katk\u0131d\u0131r. Verdi\u011fimiz evet oylar\u0131 \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z onurlu bir mirast\u0131r. Bir y\u00fckseli\u015f devrinin do\u011fu\u015funa hem tan\u0131k oluyoruz, hem de oylar\u0131m\u0131zla ortak oluyoruz. Bu bir \u015fereftir.<\/p>

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi T\u00fcrkiye\u2019nin gelece\u011fini ayd\u0131nlatacak, \u00fclkemizi her alanda \u00e7ok daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u00fclke haline getirecek, birli\u011fimizi, beraberli\u011fimizi, karde\u015fli\u011fimizi peki\u015ftirecek. Yeni sistemle 21. Y\u00fczy\u0131la damga vuran \u00fclke olaca\u011f\u0131z. Tarihe y\u00f6n verece\u011fiz.<\/p>

<\/p>

16 Nisan g\u00fcn\u00fc Milletimiz tarihi bir karar verecek. T\u00fcm vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 bu karara ortak olmaya, sand\u0131\u011fa davet ediyorum. G\u00f6r\u00fcyoruz ve g\u00f6n\u00fclden hissediyoruz ki, Milletimiz istikrar\u0131n ve istikbalin k\u0131ymetini biliyor, kaderini krizler, darbeler \u00fcreten eski sisteme b\u0131rakmayacak. Daha g\u00fc\u00e7l\u00fc T\u00fcrkiye i\u00e7in hep birlikte, t\u00fcm kalbimizle EVET diyoruz. \u2018\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Cemal \u00d6zt\u00fcrk,\u2019\u2019 Bir y\u00fckseli\u015f devrinin do\u011fu\u015funa hem tan\u0131k oluyoruz, hem de oylar\u0131m\u0131zla ortak oluyoruz. Bu bir \u015fereftir.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/muhtesemsin-giresun\/30164","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bu-millet-16-nisanda-hep-bir-agizdan-dirilisin-turkusunu-soyleyecek\/30142\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/bu-millet-16-nisanda-hep-bir-agizdan-dirilisin-turkusunu-soyleyecek\/30142"}]