[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Sabri_\u00d6zt\u00fcrk_(12).jpg","title":"Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi T\u00fcrkiye\u2019nin ve Milletimizin G\u00fcvencesi Olacak","entry_date":"Nisan 12, 2017 - 12:03:00","haber_content":"

Espiye ve Eynesil\u2019de esnaf ve vatanda\u015flar\u0131 bir bir ziyaret eden Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, akabinde merkez Aksu Mahallesinde d\u00fczenlenen mahalle toplant\u0131s\u0131nda yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi\u2019ni anlatt\u0131. Espiye il\u00e7esi ziyareti \u00e7er\u00e7evesinde \u015fehit Sezgin Burak Cant\u00fcrk’\u00fc \u015fehadetinin birinci y\u0131l\u0131nda kabri ba\u015f\u0131nda ailesiyle birlikte dualarla anan \u00d6zt\u00fck, bu vesileyle b\u00fct\u00fcn \u015fehitlerimizin ruhu \u015fad olsun diye konu\u015ftu.<\/p>

Hem\u015fehrilerimizin Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemine destekleri bizleri fazlas\u0131yla memnun etti diye konu\u015fan Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk,\u2019\u2019Hem\u015fehrilerimiz anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi i\u00e7in g\u00fc\u00e7l\u00fc \u015fekilde EVET diyor. Hepsine \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum.\u2019\u2019dedi.<\/p>

Yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile birlikte siyasete d\u0131\u015far\u0131dan m\u00fcdahale anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n geride kalaca\u011f\u0131na vurgu yapan \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019 Yeni sistemle birlikte T\u00fcrkiye lider ve \u00f6nc\u00fc \u00fclke olmaya devam ediyor. Uluslararas\u0131 ve b\u00f6lgesel sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcnde daha \u00e7ok s\u00f6z ve hak sahibi oluyor. H\u00fck\u00fcmet ve Meclis uyumlu \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, H\u00fck\u00fcmet ile Meclis aras\u0131nda yeni bir uzla\u015fma k\u00fclt\u00fcr\u00fc ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Kazan\u0131mlar korunuyor, demokratik reformlar h\u0131z kazan\u0131yor. K\u0131sa d\u00f6nemli h\u00fck\u00fcmetler, koalisyonlar son buluyor. H\u00fck\u00fcmet krizleri, milletvekili pazarl\u0131klar\u0131 tarihe kar\u0131\u015f\u0131yor. Siyasete d\u0131\u015far\u0131dan m\u00fcdahale anlay\u0131\u015f\u0131 geride kal\u0131yor. Cumhurba\u015fkan\u0131na, yard\u0131mc\u0131lar\u0131na ve bakanlara cezai sorumluluk geliyor. Meclisin denetleyici yetkileri g\u00fc\u00e7leniyor. Milletvekilleri Meclis ara\u015ft\u0131rmas\u0131, Meclis Soru\u015fturmas\u0131, Genel G\u00f6r\u00fc\u015fme ve yaz\u0131l\u0131 soruyla h\u00fck\u00fcmet \u00fcyelerini denetliyor. Ba\u011f\u0131ms\u0131z ve tarafs\u0131z yarg\u0131 geliyor. Kuvvetler ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ilkesi derinlik kazan\u0131yor. Askeri yarg\u0131 kald\u0131r\u0131l\u0131yor, asker-sivil ayr\u0131m\u0131 bitiyor. H\u00e2kimler ve Savc\u0131lar Kurulu \u00fcyelerinin se\u00e7iminde Meclis iradesi a\u011f\u0131rl\u0131k kazan\u0131yor.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.<\/p>

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi T\u00fcrkiye\u2019nin ve Milletimizin G\u00fcvencesi Olacak<\/p>

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi\u2019nin T\u00fcrkiye\u2019nin ve milletin g\u00fcvencesi olaca\u011f\u0131na vurgu yapan \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019 Parlamenter sistemde her zaman ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne sempati duyan siyasi partiler, a\u015f\u0131r\u0131 u\u00e7 radikal g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc partiler, toplum de\u011ferleri ile kavga eden partiler vb. siyasi hareketler tek ba\u015f\u0131na h\u00fck\u00fcmetlerin \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemlerde koalisyon orta\u011f\u0131 olabilirler. Nitekim 7 Haziran 2015 se\u00e7imlerinden sonra AK Parti tek ba\u015f\u0131na h\u00fck\u00fcmet kuracak milletvekili say\u0131s\u0131n\u0131 elde edemeyince, e\u011fer MHP kabul etseydi CHP ile HDP bir h\u00fck\u00fcmet kuracak belki de bug\u00fcn hapiste olan HDP\u2019li milletvekilleri bakan olabilecekti. Ama Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi i\u00e7erisinde h\u00fck\u00fcmeti kuracak Cumhurba\u015fkan\u0131 ancak halk\u0131n %50 oyuyla se\u00e7ilebilecek. Bu da her zaman istikrar\u0131 getirecektir. Halk\u0131n ortak akl\u0131 hi\u00e7bir zaman a\u015f\u0131r\u0131, radikal, toplum de\u011ferleriyle kavga eden siyasi hareketleri iktidara getirmeyecektir. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi T\u00fcrkiye\u2019nin, milletimizin g\u00fcvencesi olacakt\u0131r.\u2019\u2019dedi.<\/p>

Yeni Sistem Ciddiyet, Uzla\u015fma ve Uyum Getiriyor<\/p>

<\/p>

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sisteminin tam manas\u0131yla devlet adaml\u0131\u011f\u0131, ciddiyet, uzla\u015fma ve uyum getirdi\u011fini ifade eden \u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\u2019\u2019 Yeni sistemde Cumhurba\u015fkan\u0131 da Meclis de se\u00e7imleri birlikte yenileme karar\u0131 alabiliyor. \u0130ster Cumhurba\u015fkan\u0131 versin bu karar\u0131, ister Meclis, iki se\u00e7im birlikte yenileniyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 bu karar\u0131 verdikten sonra g\u00f6revine devam etmiyor. Ne oluyor? Yeniden aday olup milletin y\u00fczde 50+1 oyunu almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \u00dcstelik Cumhurba\u015fkan\u0131 1. d\u00f6neminde se\u00e7imleri yenileme karar\u0131 al\u0131rsa, kendi g\u00f6rev s\u00fcresini de k\u0131saltm\u0131\u015f oluyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 2. d\u00f6neminde bu karar\u0131 al\u0131rsa, yeniden aday olamayaca\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6revine t\u00fcmden veda ediyor. Bu yeni d\u00fczenleme tam manas\u0131yla devlet adaml\u0131\u011f\u0131 getiriyor, ciddiyet getiriyor, uzla\u015fma ve uyum getiriyor. \u0130kide bir milletin \u00f6n\u00fcne erken se\u00e7im sand\u0131\u011f\u0131 koymay\u0131n diyor. Mesele \u00e7\u0131kt\u0131ysa aran\u0131zda \u00e7\u00f6z\u00fcn diyor. Bo\u015fa demiyoruz yeni sistemle erken se\u00e7imler tarih oluyor diye.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk, referanduma say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na yo\u011fun bir tempo ile devam ediyor.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/giresunlu-hemserilerimizin-evet-desteklerini-bekliyoruz\/30141","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ekonomik-buyume-hizlaniyor-burokrasi-azaliyor\/30101\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/ekonomik-buyume-hizlaniyor-burokrasi-azaliyor\/30101"}]