[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Do\u011fankent_Muhtarlar_(5).jpeg","title":"Cumhurba\u015fkanlar\u0131, Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve Bakanlar Cezai Sorumluluk Ta\u015f\u0131yacak","entry_date":"Mart 29, 2017 - 11:46:00","haber_content":"

\u00d6zt\u00fcrk, Do\u011fankent’te mahalle ve k\u00f6y muhtarlar\u0131yla, il\u00e7e merkezinde ve \u00c7atak K\u00f6y\u00fcnde vatanda\u015flarla bir araya gelerek \u2018Yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi\u2019ni anlatt\u0131. <\/p>

\u2018Uzla\u015fma ve Uyum Geliyor\u2019<\/p>

Yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile birlikte uzla\u015fma ve uyumun \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019H\u00fck\u00fcmeti Cumhurba\u015fkan\u0131 kuruyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 veya Meclis se\u00e7imi yenileme karar\u0131 verirse, iki se\u00e7im ayn\u0131 anda ger\u00e7ekle\u015fiyor. Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na ve Meclise, se\u00e7imleri yenileme yetkisi tan\u0131n\u0131yor. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 makam\u0131 bo\u015fal\u0131rsa, 45 g\u00fcn i\u00e7inde se\u00e7im yap\u0131l\u0131yor. Yeni se\u00e7ime kadar Cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131s\u0131 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na vek\u00e2let ediyor. Ayn\u0131 \u015fekilde Meclis de be\u015fte \u00fc\u00e7 \u00e7o\u011funlukla se\u00e7im karar\u0131 alabiliyor. \u0130ki se\u00e7im birlikte yap\u0131l\u0131yor. Bu d\u00fczenleme esasen uzla\u015fma ve uyum getiriyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 erken se\u00e7im karar\u0131 al\u0131rsa kendi s\u00fcresini de k\u0131saltm\u0131\u015f oluyor. Birlikte erken se\u00e7im, sistem krizini \u00f6nl\u00fcyor ve uzla\u015fma aray\u0131\u015f\u0131n\u0131n g\u00fcvencesi oluyor. Yasama ile y\u00fcr\u00fctme aras\u0131nda keskin bir kuvvetler ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 getirildi\u011fi i\u00e7in, Cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131s\u0131 veya bakan olarak atanan milletvekillerinin Meclisteki \u00fcyelikleri sona eriyor. Bu uygulama \u00e7ok nadiren olabilece\u011fi i\u00e7in, milletvekilleri asli g\u00f6revleri olan yasamaya ve kendi illerinin icraat, proje ve sorunlar\u0131na odaklan\u0131yor. Yasa teklifleri milletvekilleri taraf\u0131ndan verilecek, Meclis ayn\u0131 zamanda se\u00e7ilmi\u015f Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131 ve kabinesini denetleyecek. Milletvekili, kendi se\u00e7meniyle s\u00fcrekli temas halinde oldu\u011fu i\u00e7in, halk\u0131n beklentileri kanunlara daha fazla yans\u0131yacak. Kanun yap\u0131m\u0131nda Meclis iradesi h\u00e2kim olacak.\u2019\u2019diye konu\u015ftu. <\/p>

\u2018Cumhurba\u015fkanlar\u0131, Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve Bakanlar Cezai Sorumluluk Ta\u015f\u0131yacak\u2019<\/p>

<\/p>

Yeni sistemde Cumhurba\u015fkanlar\u0131 ve h\u00fck\u00fcmet \u00fcyelerinin i\u015fledikleri her su\u00e7tan dolay\u0131 soru\u015fturulabilece\u011fi ve yarg\u0131lanabilece\u011fine dikkat \u00e7eken \u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc;\u2019\u2019Cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve bakanlara denetim ve cezai sorumluluk getiriliyor. T\u0131pk\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 gibi, soru\u015fturulabiliyor ve gerek g\u00f6r\u00fcl\u00fcrse yarg\u0131lanabiliyorlar. Yasamayla y\u00fcr\u00fctme ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, bakan olarak atanan milletvekilinin TBMM\u2019deki vekilli\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcyor. Cumhuriyet kuruldu\u011fundan bu yana Cumhurba\u015fkanlar\u0131, Ba\u015fbakanlar ve Bakanlar Meclis taraf\u0131ndan soru\u015fturulur ve gerek g\u00f6r\u00fcl\u00fcrse yarg\u0131lanmaya yollan\u0131rlar. Hukuk devletlerinin kurallar\u0131 vard\u0131r. Siyaset\u00e7iler de bu kurallara tabi olurlar. As\u0131l mevcut sistemde Cumhurba\u015fkanlar\u0131 mutlak koruma alt\u0131nda ve yarg\u0131lanamaz. Su\u00e7lanabilece\u011fi tek konu vatana ihanettir. Onun i\u00e7in de 450 milletvekilinin oyu gerekir. Oysa yeni sistemde Cumhurba\u015fkanlar\u0131, yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve bakanlar cezai sorumluluk ta\u015f\u0131yacak. Cumhurba\u015fkanlar\u0131 ve h\u00fck\u00fcmet \u00fcyeleri i\u015fledikleri her su\u00e7tan dolay\u0131 soru\u015fturulabilecek, yarg\u0131lanabilecek.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Cemal \u00d6zt\u00fcrk, Do\u011fankent'te referandum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fctt\u00fc. ","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/uc-aylarin-baslangici-ve-regaip-kandili-mesaji1\/29878","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/yeni-sistemde-cumhurbaskanlarinin-meclisi-feshetme-yetkisi-yok\/29873\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/yeni-sistemde-cumhurbaskanlarinin-meclisi-feshetme-yetkisi-yok\/29873"}]