[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Hasan_Ali_T\u00fct\u00fcnc\u00fc_(enson).png","title":"Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 En \u0130yi \u015eekilde Misafir Edece\u011fiz","entry_date":"Nisan 11, 2017 - 10:43:00","haber_content":"

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 T\u00fct\u00fcnc\u00fc, referandum \u00f6ncesinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131 en iyi \u015fekilde a\u011f\u0131rlamak i\u00e7in b\u00fct\u00fcn te\u015fkilatlarla haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 belirterek;\u2019\u2019 Kurucu Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan’a t\u00fcm yurtta oldu\u011fu gibi Giresun’da da te\u015fkilat olarak b\u00fcy\u00fck bir sevgi ve h\u00fcrmet besliyoruz. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 en iyi \u015fekilde misafir edece\u011fiz in\u015fallah. \u00dclkemizin gelece\u011fi i\u00e7in uykusundan bile feragatte bulunan Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 13 Nisan’da meydanda yaln\u0131z b\u0131rakmayaca\u011f\u0131z. Tarihe not d\u00fc\u015f\u00fclecek bu g\u00fcn\u00fc Giresunlular\u0131n, kad\u0131n\u0131yla, k\u0131z\u0131yla, \u00e7ocu\u011fuyla, genciyle, ya\u015fl\u0131s\u0131yla beraber idrak edeceklerinden hi\u00e7 \u015f\u00fcphemiz bulunmamaktad\u0131r. Bu g\u00fcn\u00fc ilimizin \u015fan\u0131na yak\u0131\u015f\u0131r, gelece\u011fimize yak\u0131\u015f\u0131r bir kar\u015f\u0131lama ile hep beraber idrak edece\u011fiz. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Erdo\u011fan’\u0131n, 13 Nisan Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc saat 17.30’da valilik yan\u0131nda d\u00fczenleyece\u011fi mitinge t\u00fcm Giresunlu vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 davet ediyorum.\u2019\u2019dedi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hasan Ali T\u00fct\u00fcnc\u00fc, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n referandum s\u00fcreci nedeniyle halka seslenmek \u00fczere 13 Nisan\u2019da Giresun'a gelece\u011fini duyurdu.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/ekonomik-buyume-hizlaniyor-burokrasi-azaliyor\/30101","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/2023-hedeflerini-gerceklestirecegiz\/30083\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/2023-hedeflerini-gerceklestirecegiz\/30083"}]