[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Muhtarlar_(1).jpeg","title":"B\u00fct\u00e7e \u0130le \u0130lgili Nihai Karar Meclise Ait Oluyor","entry_date":"Nisan 03, 2017 - 12:58:00","haber_content":"

Eynesil\u2019de k\u00f6y ve mahalle muhtarlar\u0131yla bir araya gelen \u00d6zt\u00fcrk, il\u00e7e merkezinde esnaf ve vatanda\u015flarla sohbet ederek Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile ilgili sorular\u0131n\u0131 cevapland\u0131rd\u0131.<\/p>

Yeni sistemle birlikte Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n y\u00fczde 50\u2019nin \u00fczerinde bir oy ile do\u011frudan halk taraf\u0131ndan se\u00e7ilmesiyle, siyasette birlikteli\u011fin artaca\u011f\u0131n\u0131 ve kutupla\u015fman\u0131n azalaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, H\u00fck\u00fcmet ve Meclisin uyumunun \u00f6nem kazanaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 se\u00e7im yenileme yetkisinin, hem Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n hem Meclisin birlikte se\u00e7imleri yenilemesi anlam\u0131na geldi\u011fini ifade eden \u00d6zt\u00fcrk, birlikte se\u00e7imleri yenileme ihtimali, krizlerin uzla\u015fma yolu ile \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcn\u00fcn yolunu a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Ge\u00e7mi\u015fteki h\u00fck\u00fcmet krizlerinin de tarihe kar\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan \u00d6zt\u00fcrk, siyasette daha sorumlu, daha ak\u0131lc\u0131, daha uyumlu bir anlay\u0131\u015f h\u00e2kim olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.<\/p>

B\u00fct\u00e7e \u0130le \u0130lgili Nihai Karar Meclise Ait Oluyor<\/p>

Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n Meclise kanun sunma yetkisinin b\u00fct\u00e7e kanunuyla s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen AK Parti Giresun Milletvekili Cemal \u00d6zt\u00fcrk;\u2019\u2019B\u00fct\u00e7e kanunu teklifini haz\u0131rlay\u0131p TBMM\u2019ye sunma yetkisi Cumhurba\u015fkan\u0131na veriliyor. Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n Meclise kanun sunma yetkisi b\u00fct\u00e7e kanunuyla s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131l\u0131yor. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda kanun teklifi verme ve yapma yetkisi Mecliste. B\u00fct\u00e7e kanunu ile kesinhesap kanunu ayn\u0131 maddede birle\u015ftiriliyor, Mecliste birlikte g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcl\u00fcp karara ba\u011flan\u0131yor. B\u00fct\u00e7e kanunu Mecliste reddedilse ve bunun yerine bir ge\u00e7ici b\u00fct\u00e7e kanununu haz\u0131rlanamasa bile, yeni b\u00fct\u00e7e kabul edilene kadar T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fct\u00e7esiz kalmamas\u0131 i\u00e7in, bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n oranlar\u0131na g\u00f6re b\u00fct\u00e7e yap\u0131l\u0131yor. B\u00f6ylece b\u00fct\u00e7e ile ilgili nihai karar Meclise ait oluyor. Cumhurba\u015fkan\u0131 ve Meclis b\u00fct\u00e7e konusunda uzla\u015fmac\u0131 ve yap\u0131c\u0131 bir tutuma te\u015fvik ediliyor.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.<\/p>

Meclis G\u00fc\u00e7leniyor, Milletvekilleri G\u00fc\u00e7leniyor<\/p>

<\/p>

Yeni sistemde Meclisin ve milletvekillerinin g\u00fc\u00e7lendi\u011fine dikkat \u00e7eken \u00d6zt\u00fcrk; \u2018\u2019Rejim de\u011fi\u015fmeyecek. Y\u00f6netim sistemi de\u011fi\u015fecek. Cumhuriyetimiz, Meclisimiz, Milletvekillerimiz her anlamda g\u00fc\u00e7lenecek. Milletin, cumhurun iktidar\u0131 g\u00fc\u00e7lenecek. Demokrasimiz g\u00fc\u00e7lenecek. Vesayet odaklar\u0131, \u00e7ift ba\u015fl\u0131l\u0131ktan kaynaklanan siyasi ve ekonomik krizler tarihe kar\u0131\u015facak. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcresi 2 d\u00f6nemle, yani en fazla 10 y\u0131lla s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lacak. Milletin vekilleri Mecliste Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 ve H\u00fck\u00fcmeti denetleyecek. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kararnameleri anayasal yarg\u0131 denetimine al\u0131nacak. Cumhurba\u015fkanlar\u0131n\u0131n t\u00fcm yap\u0131p ettikleri yarg\u0131n\u0131n ve meclisin denetimine tabi olacak. Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n yetkilerine yasal ve anayasal pek \u00e7ok s\u0131n\u0131r konacak. Kanunlar\u0131 H\u00fck\u00fcmet de\u011fil, milletvekilleri haz\u0131rlayacak ve Meclise sunacak. Millet sand\u0131kta Cumhurba\u015fkan\u0131na ve h\u00fck\u00fcmete do\u011frudan g\u00fcvenoyu verecek. Se\u00e7ilen Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131s\u0131z bulursa, cezay\u0131 sand\u0131kta kesecek.\u2019\u2019dedi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Cemal \u00d6zt\u00fcrk, referandum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na Eynesil il\u00e7esinde devam etti. ","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/hskya-uye-seciminde-meclis-iradesi-agirlik-kazaniyor\/29941","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/yargida-birlik-geliyor\/29925\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/yargida-birlik-geliyor\/29925"}]