[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Sabri_\u00d6zt\u00fcrk_(4)_1.jpg","title":"Bu Millet 16 Nisan\u2019da Hep Bir A\u011f\u0131zdan Dirili\u015fin T\u00fcrk\u00fcs\u00fcn\u00fc S\u00f6yleyecek","entry_date":"Nisan 14, 2017 - 11:40:00","haber_content":"

Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131:<\/p>

\u2018\u2019B\u00fcy\u00fck T\u00fcrk Milletinin gelece\u011fini, tarihini \u015fekillendirece\u011fi halk oylamas\u0131na art\u0131k saatler kald\u0131. Oy kullanma hakk\u0131 olan her vatanda\u015f\u0131 sand\u0131\u011fa gitmeye ve anayasal hakk\u0131n\u0131 kullanarak, vatanda\u015fl\u0131k g\u00f6revini yerine getirmeye davet ediyorum. <\/p>

Bu millet istikrar\u0131n, itibar\u0131n, liderli\u011fin \u00f6nemini bildi\u011fi i\u00e7in 15 y\u0131ld\u0131r Ak Partiye g\u00f6n\u00fclden destek veriyor ve inan\u0131yorum ki \u00e7ok daha uzun y\u0131llar vermeye de devam edecek. Zira Ak Partiden \u00f6nce koalisyonlar\u0131, krizleri, kaosu g\u00f6ren ve bunun sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00fclkemize kaybettirdi\u011fine tan\u0131kl\u0131k eden bu millet; bu kez yeniden dirili\u015f ve y\u00fckseli\u015f i\u00e7in, k\u00fcresel oyunu bozmak i\u00e7in sand\u0131\u011fa gidecek. <\/p>

16 Nisan\u2019da milletimiz yepyeni ba\u011f\u0131ms\u0131z, vesayet\u00e7i anlay\u0131\u015f\u0131 reddeden milli bir anayasaya \u201c EVET\u201d diyecek.<\/p>

Her s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 d\u00f6nemde kendi destan\u0131n\u0131, kendi manilerini ve t\u00fcrk\u00fclerini yazan b\u00fcy\u00fck T\u00fcrk milleti, bu anayasayla k\u00fcllerinden yeniden do\u011fu\u015fun t\u00fcrk\u00fcs\u00fcn\u00fc hep bir a\u011f\u0131zdan seslendirecek. <\/p>

Bu b\u00fcy\u00fck milleti genciyle ya\u015fl\u0131s\u0131yla b\u00fcy\u00fck ve y\u00fckseli\u015fi engellenemez T\u00fcrkiye\u2019nin in\u015faas\u0131 i\u00e7in \u201c EVET\u201d demeye davet ediyorum.<\/p>

Mevcut sistemin eksikliklerinden, hantall\u0131klar\u0131ndan ve yava\u015fl\u0131\u011f\u0131ndan \u015fik\u00e2yet eden, \u00fclkenin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7acak y\u00f6netim sisteminden b\u0131km\u0131\u015f milletin verece\u011fi karar\u0131n do\u011frulu\u011fundan en ufak bir \u015f\u00fcphem bulunmamaktad\u0131r. <\/p>

<\/p>

Y\u00fcrekten inan\u0131yoruz ki; bu EVET tarihin en anlaml\u0131 ve onurlu EVET\u2019i olacak ve gelecek nesillerimiz bu \u201c EVET\u201de m\u00fchr\u00fcn\u00fc basan milleti her zaman minnet ve dua ile y\u00e2d edecektir.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":" AK Parti Giresun Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk,\u2019\u2019Bu millet 16 Nisan\u2019da hep bir a\u011f\u0131zdan dirili\u015fin t\u00fcrk\u00fcs\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyecek.\u2019\u2019diye konu\u015ftu.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/daha-guclu-turkiye-icin-tum-kalbimizle-evet\/30146","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/giresunlu-hemserilerimizin-evet-desteklerini-bekliyoruz\/30141\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/giresunlu-hemserilerimizin-evet-desteklerini-bekliyoruz\/30141"}]