[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Cemal_\u00d6zt\u00fcrk_(1)_2.jpg","title":"2023 Hedeflerini Ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz","entry_date":"Nisan 11, 2017 - 10:42:00","haber_content":"

Vatanda\u015flar\u0131n yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile ilgili sorular\u0131n\u0131 da cevapland\u0131ran Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk,\u2019\u2019Yeni sistemde H\u00fck\u00fcmet ve Meclis uyumlu \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, H\u00fck\u00fcmet ile Meclis aras\u0131nda yeni bir uzla\u015fma k\u00fclt\u00fcr\u00fc ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. FET\u00d6 ve vesayet odaklar\u0131 t\u00fcmden temizleniyor. Demokrasimiz ve \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz g\u00fcvence alt\u0131na al\u0131n\u0131yor, demokratik reformlar h\u0131z kazan\u0131yor. Cumhurba\u015fkan\u0131na, yard\u0131mc\u0131lar\u0131na ve bakanlara cezai sorumluluk geliyor. Meclisin denetleyici yetkileri g\u00fc\u00e7leniyor. Ba\u011f\u0131ms\u0131z ve tarafs\u0131z yarg\u0131 geliyor. Kuvvetler ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ilkesi derinlik kazan\u0131yor. Askeri yarg\u0131 kald\u0131r\u0131l\u0131yor, asker-sivil ayr\u0131m\u0131 bitiyor. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n hepsi ayn\u0131 yarg\u0131 kurumlar\u0131na tabi oluyor. S\u0131k\u0131y\u00f6netim uygulamas\u0131 t\u00fcmden kald\u0131r\u0131l\u0131yor. Silahl\u0131 Kuvvetler Devlet Denetleme Kurulu\u2019nun i\u015fleyi\u015fi i\u00e7ine al\u0131n\u0131yor. Gen\u00e7lerin demokrasiye ve siyasete kat\u0131l\u0131m\u0131 art\u0131yor. Temsilde adalet geliyor. Artan n\u00fcfusun Mecliste temsili sa\u011flan\u0131yor. Vatanda\u015f\u0131m\u0131z kendi ilinde daha fazla temsilciye kavu\u015fuyor.\u2019\u2019dedi.<\/p>

2023 Hedeflerini Ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz<\/p>

<\/p>

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sisteminde milletin g\u00f6nl\u00fcn\u00fc kazanan, milletine g\u00fcvenen, \u00e7o\u011funlu\u011fun oyunu al\u0131p \u00f6yle se\u00e7ilecek diye konu\u015fan \u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\u2019\u2019Tutturmu\u015flar bir laf, Tayyip Erdo\u011fan sonras\u0131 ne olacak, s\u0131k\u0131nt\u0131 m\u0131 \u00e7\u0131kacak? Hi\u00e7bir s\u0131k\u0131nt\u0131 olmaz Allah\u2019\u0131n izniyle. Millet nas\u0131l Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131, Erbakan\u2019\u0131, \u00d6zal\u2019\u0131, Menderes\u2019i, Atat\u00fcrk\u2019\u00fc bulup \u00e7\u0131kard\u0131ysa, yine her zaman kendinden olan\u0131 bulup \u00e7\u0131kar\u0131r. Bizden sonra ne olacak? Partiler adaylar\u0131n\u0131 g\u00f6sterir, millet de yeni Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 se\u00e7er. As\u0131l mevcut sistem problemli bu konuda. Yap\u0131s\u0131nda, i\u015fleyi\u015finde say\u0131s\u0131z s\u0131k\u0131nt\u0131 var. D\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn, mevcut sistemde milletimiz tutup sand\u0131ktan Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131 \u00e7\u0131karmasayd\u0131, Ak Parti\u2019yi birinci parti yapmasayd\u0131, 90\u2019l\u0131 y\u0131llar\u0131n par\u00e7alanm\u0131\u015f siyaseti s\u00fcrseydi ne olurdu T\u00fcrkiye\u2019nin hali? Ama ne oldu? Aziz milletimiz istikrar\u0131 se\u00e7ti, g\u00fcveni se\u00e7ti, kendi mayas\u0131ndan olan\u0131 bulup \u00e7\u0131kard\u0131. Bu milletin ferasetine, sa\u011fduyusuna, en \u00e7ok da demokrasi tecr\u00fcbesine g\u00fcveneceksin. Millet do\u011fru adam\u0131 e\u011frisinden pek g\u00fczel ay\u0131r\u0131r. Hele de bizimki gibi milletin bizzat kendisinin kurdu\u011fu partilerde. Bizim partimiz millete tepeden bakanlar\u0131n partisi de\u011fil. Bizim partimiz milletin i\u00e7inden \u00e7\u0131kanlar\u0131n partisi. Millet gider, do\u011fru partiyi, do\u011fru adam\u0131 se\u00e7er. Zaten \u00f6yle bir sistem kuruyoruz ki milletin g\u00f6nl\u00fcn\u00fc kazanan, milletine g\u00fcvenen, \u00e7o\u011funlu\u011fun oyunu al\u0131p \u00f6yle se\u00e7ilecek. Yeni sistem ki\u015fi \u00fczerine kurulu de\u011fil. H\u0131zl\u0131 karar alan, uygulayan, etkili ve daha icraat\u00e7\u0131 bir y\u00f6netim anlay\u0131\u015f\u0131 \u00fczerine kurulu. G\u00fczelli\u011fi de burada. On y\u0131l s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 da bu y\u00fczden getiriyoruz zaten. Siyaset kendini s\u00fcrekli yenileyecek. Milletin ba\u011fr\u0131ndan milletin taleplerine, isteklerine uygun yeni nesiller \u00e7\u0131kacak. Biz 2023 hedeflerini ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. Ard\u0131ndan 2053, 2071 hedeflerine b\u00f6yle ilerleyece\u011fiz.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":"Referandum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131z kesmeden devam eden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal \u00d6zt\u00fcrk, \u015fehir merkezinde esnaf ve vatanda\u015flarla sohbet ederek yeni anayasan\u0131n T\u00fcrkiye i\u00e7in neden bu denli \u00f6nemli oldu\u011funu anlatt\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/cumhurbaskanimizi-en-iyi-sekilde-misafir-edecegiz\/30084","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/15-yilda-basardiklarimizi-5-yila-sigdiracagiz\/30082\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/15-yilda-basardiklarimizi-5-yila-sigdiracagiz\/30082"}]