[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/Sabri_\u00d6zt\u00fcrk_(6).jpg","title":"15 Y\u0131lda Ba\u015fard\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 5 Y\u0131la S\u0131\u011fd\u0131raca\u011f\u0131z","entry_date":"Nisan 11, 2017 - 10:40:00","haber_content":"

\u015eehir merkezinde esnaf ve vatanda\u015flarla bir araya gelen Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, d\u00fczenlenen mahalle toplant\u0131lar\u0131nda da vatanda\u015flarla bulu\u015farak yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemini anlat\u0131yor.<\/p>

Fevzi \u00c7akmak Mahallesinde d\u00fczenlenen geni\u015f kat\u0131l\u0131ml\u0131 mahalle toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan Milletvekili \u00d6zt\u00fcrk, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile birlikte uluslararas\u0131 ve b\u00f6lgesel sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcnde T\u00fcrkiye\u2019nin daha \u00e7ok s\u00f6z ve hak sahibi olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. \u00c7\u00f6z\u00fcm \u00fcreten ve garant\u00f6r \u00fclke olarak T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00f6lgedeki a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131n artaca\u011f\u0131n\u0131 da ifade eden \u00d6zt\u00fcrk, T\u00fcrkiye\u2019ye y\u00f6nelik tehditlerin bertaraf edilece\u011fini de s\u00f6zlerine ekledi.<\/p>

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile birlikte b\u00fcrokrasinin azalaca\u011f\u0131n\u0131, hizmetlerin artaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00d6zt\u00fcrk, daha h\u0131zl\u0131 ve etkili hizmet i\u00e7in yeni sistemde yeni kurumlar\u0131n kurulmas\u0131n\u0131n kolayla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve insan\u0131m\u0131z\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n an\u0131nda kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.<\/p>

15 Y\u0131lda Ba\u015fard\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 5 Y\u0131la S\u0131\u011fd\u0131raca\u011f\u0131z<\/p>

<\/p>

AK Parti iktidar\u0131 d\u00f6neminde 15 y\u0131lda ba\u015far\u0131lanlar\u0131n, yeni Anayasa ve Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile birlikte art\u0131k 5 y\u0131la s\u0131\u011fd\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00d6zt\u00fcrk, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\u2019\u2019 15 y\u0131l boyunca \u00f6n\u00fcm\u00fcze say\u0131s\u0131z zorluk ve engel \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Buna ra\u011fmen, T\u00fcrkiye\u2019yi 15 y\u0131lda \u00fc\u00e7 kat b\u00fcy\u00fctmeyi ba\u015fard\u0131k. Kurucu Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131za \u201cMuhtar bile olamaz\u201d dediler, milletvekili olmas\u0131n\u0131 engellediler. Milletin deste\u011fiyle bu engeli a\u015ft\u0131k ve Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131 Ba\u015fbakan yapt\u0131k. 2007\u2019de Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde 367 icad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131lar, CHP hemen sahiplendi, Meclise girmedi. Se\u00e7imin ilk turunun ak\u015fam\u0131nda 27 Nisan e-muht\u0131ras\u0131 geldi. Demokratik tepkimizi hemen g\u00f6sterdik, milletimizin hak ve kazan\u0131mlar\u0131n\u0131 \u00e7i\u011fnetmedik. Millete \u201cCumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 millet se\u00e7sin mi?\u201d diye sorduk. Milletimiz % 69\u2019la Evet dedi. 2008\u2019de partimize kapatma davas\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131. Anayasa Mahkemesi bir oy farkla kapatma talebini geri \u00e7evirdi. Olmad\u0131, bu kez de yabanc\u0131 istihbarat \u00f6rg\u00fctlerinin g\u00fcd\u00fcm\u00fcndeki FET\u00d6 sahaya s\u00fcr\u00fcld\u00fc. 7 \u015eubat 2012\u2019de M\u0130T krizi ya\u015fand\u0131, M\u0130T Ba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan tutuklanmak istendi. Yetmedi, Gezi olaylar\u0131 tezg\u00e2hland\u0131. Devasa bir d\u00fc\u015fmanla\u015ft\u0131rma ve \u00f6tekile\u015ftirme kampanyas\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc. Hemen ard\u0131ndan FET\u00d6\u2019n\u00fcn 17-25 Aral\u0131k yarg\u0131-emniyet darbe giri\u015fimi geldi. Milletimizin deste\u011fiyle bunun da \u00fcstesinden geldik. Milletimiz 1 Kas\u0131m\u2019da bu gidi\u015fe dur dedi. \u015eimdi anlad\u0131k ki daha o g\u00fcnden FET\u00d6 eliyle, kanl\u0131 ve hain bir darbe giri\u015fiminin haz\u0131rl\u0131klar\u0131na ba\u015flad\u0131lar. 15 Temmuz\u2019daki hain ve al\u00e7ak kalk\u0131\u015fma giri\u015fimi milletimizin kahramanl\u0131\u011f\u0131 ve cesareti sayesinde bir demokrasi zaferiyle neticelendi. \u0130\u015fte b\u00fct\u00fcn bunlar\u0131 ya\u015fad\u0131k. Bunlara ra\u011fmen neler ba\u015fard\u0131k? Gayri safi milli h\u00e2s\u0131lam\u0131z 359 milyar liradan 2 trilyon 338 milyar liraya \u00e7\u0131kt\u0131. Ki\u015fi ba\u015f\u0131na milli gelir 5.500 liradan 30 bin liraya y\u00fckseldi. \u00dcniversiteli gen\u00e7lerimizin burslar\u0131n\u0131 45 liradan 400 liraya \u00e7\u0131kard\u0131k. Asgari \u00fccreti 174 liradan 1404 liraya y\u00fckselttik. Memurlar\u0131m\u0131z\u0131n ortalama maa\u015f\u0131n\u0131 691 liradan 3.684 liraya \u00e7\u0131kard\u0131k. \u00c7ift\u00e7imize verilen tar\u0131msal destekleri 9 kat, hayvanc\u0131l\u0131k deste\u011fini 45 kat art\u0131rd\u0131k. Ortalama emekli ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 276 liradan 1380 liraya y\u00fckselttik. 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 25 liradan 223 liraya \u00e7\u0131kard\u0131k. \u0130hracat\u0131m\u0131z 36 milyar dolardan 143 milyar dolara \u00e7\u0131kt\u0131. Paradan 6 s\u0131f\u0131r\u0131 att\u0131k. IMF\u2019ye borcumuz kalmad\u0131. Havaliman\u0131 say\u0131m\u0131z 39\u2019dan 55\u2019e, yolcu say\u0131m\u0131z 34 milyondan 174 milyona y\u00fckseldi. B\u00f6l\u00fcnm\u00fc\u015f yollar 6.100 kilometreden 25.197 kilometreye \u00e7\u0131kt\u0131. Savunma sanayimizde yerli \u00fcretim oran\u0131n\u0131 %24\u2019ten %60\u2019a \u00e7\u0131kard\u0131k. Say dur, bizde icraat bitmez. Mevcut sistemle nelere maruz kald\u0131k, neleri ba\u015fard\u0131k. Karar milletin. Mevcut sistemin t\u00fcm engellemelerine ra\u011fmen, kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kar\u0131lan i\u00e7li d\u0131\u015fl\u0131 onca badireye ra\u011fmen, T\u00fcrkiye\u2019yi 15 y\u0131lda tam \u00fc\u00e7 kat b\u00fcy\u00fctt\u00fck. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi ile 15 y\u0131lda ba\u015fard\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 art\u0131k 5 y\u0131la s\u0131\u011fd\u0131raca\u011f\u0131z. T\u00fcrkiye\u2019nin h\u0131z\u0131na h\u0131z, g\u00fcc\u00fcne g\u00fc\u00e7 kataca\u011f\u0131z. \u0130\u015fin \u00f6zeti budur.\u2019\u2019<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Giresun Milletvekili Sabri \u00d6zt\u00fcrk, 16 Nisan\u2019da yap\u0131lacak halk oylamas\u0131 \u00f6ncesi Giresun\u2019u kar\u0131\u015f kar\u0131\u015f gezerek vatanda\u015flarla bulu\u015fmaya devam ediyor.","prev_link":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/2023-hedeflerini-gerceklestirecegiz\/30083","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/hsk-uyesi-seciminde-meclis-iradesi-on-plana-cikacak\/30048\/28","haber_url":"http://www.akpartigiresun.org.tr\/tr\/haber\/hsk-uyesi-seciminde-meclis-iradesi-on-plana-cikacak\/30048"}]