Son 14 yılda Giresun’a 1,5 milyar tl destek verdik

Son 14 yılda Giresun’a 1,5 milyar tl destek verdik

         Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Giresun’daki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 1 Milyar 238 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Giresun’a yaptığı   301 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 1 Milyar 539 Milyon TL’ye ulaştırdık.

KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

            İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 385 adet iş için 217 Milyon TL kredi, 84 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 301 Milyon TL tahsis edilmiştir.

DEVAM EDEN İŞLER

         Şehircilik sektöründe 4 adet, içmesuyu sektöründe 8 adet, atık su sektöründe 4 adet, üstyapı sektöründe 2 adet ve diğer altyapı sektöründe 10 adet olmak üzere sözleşme bedeli 61 Milyon TL olan toplam 28 adet iş devam etmektedir.      

TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

         Harita sektöründe 19 adet, içmesuyu sektöründe 12 adet,  imar planı sektöründe 7 adet, atıksu sektöründe 11 adet ve üstyapı sektöründe 23 adet olmak üzere 117 Milyon TL maliyetli toplam 72 adet iş bitirilmiştir.         

GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR     

         İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 1 Milyar 238 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 1 Milyar 64 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.