Giresun’ya son 14 yılda 361 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Giresun’ya son 14 yılda 361 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

ÇEVREYİ KORUYORUZ, ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

• 1 adet Düzenli Depolama - 2. Sınıf

   (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama)

• 1 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

• 1 adet Atık Kabul Tesisi

• 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisini şehre kazandırdık.

Ayrıca Giresun ilinde 1 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 244.000 vatandaşımıza depolama hizmeti verilmektedir.

ATIK SULARI ARITIYORUZ

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Giresun’da 2003 yılından itibaren atık su arıtma tesisi sayısını 12’ye çıkardık. İl genelinde atıksu arıtma hizmeti alan belediye nüfusu 145.310’dur.

Giresun’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003   -

2016 12

ALTYAPIYI GELİŞTİRİYORUZ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BİTİRİYORUZ

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Giresun için 17 milyon TL ödenek ayırdık. Ayrıca, AB çevre proje destekleri kapsamında Bulancak Su ve Atıksu Projesi için yaklaşık 40 Milyon TL tutarında yatırım yaptık.

Bu dönemde Giresun’daki belediyelere 46 adet temizlik aracı hibe ettik.

TEMİZ HAVA SAĞLIKLI YAŞAM

GİRESUN İLİNİN HAVA KALİTESİNİ DAHA DA İYİLEŞTİRDİK.

Hava kalitesini iyileştirmek için Samsun Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Giresun ilinde Giresun ve Giresun-Gemilerçekeği olmak üzere 2 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Giresun il genelinde son iki yılda kükürtdioksit emisyonlarında partikül madde emisyonlarında ise azalma sağladık.

KİMLİKLİ ŞEHİRLER

GÜVENLİ YAŞAM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda;

Merkez ilçesinde 1 adet, Çanakçı ilçesinde 1 adet ve Görele ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet alan “Riskli Alan” ilan edildi. Riskli alanların toplam büyüklüğü 21,89 hektar, toplam nüfusu 2.049, toplam bina sayısı 457, toplam birim sayısı 764’tür.

Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Giresun’da güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, can ve mal güvenliği korunacak ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacaktır.

Ayrıca; 171 adet binada, 480 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 105 adedi yıkılmıştır.