Giresun’un yardımına koştuk

Giresun’un yardımına koştuk

2009 yılında afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nü birleştirerek Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuruldu. AFAD ile yetki ve sorumlulukları tek bir çatı altında topladık.

AFAD, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek diğer bakanlıklar ve gerekse ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Giresun’da AFAD’ın kurulduğu 2009 yılından günümüze kadar gerçekleşen 134 afet ve acil durum olayına (heyelan, su taşması, boğulma, mahsur, trafik kazası, kayıp vb.) hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ettik. Bu olaylarda 138 vatandaşımızı kurtardık.

AFAD BÜYÜYOR

2009 yılında 8 olan toplam personel sayımızı 2016 yılında 33’e yükselttik. Afet ve acil durum hallerinde kritik öneme sahip arama/kurtarma personel sayımızı da 4’ten 9’a çıkardık. Aynı dönemde arama ve kurtarma araçlarımızın sayısını da 3’ten 4’e yükselttik.

PERSONEL SAYISI

2009 YILINDA 8 KİŞİ

2016 YILINDA 33 KİŞİ

VATANDAŞLARIMIZA AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMİ VERİYORUZ

Afet yönetiminde eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Afet ve acil durumlara vatandaşlarımızın hazırlık ve farkındalık düzeyini artırabilmek amacıyla çeşitli konu başlıklarında bu güne kadar 20.023 vatandaşımıza eğitim verdik.

EVİNİ YAPANA DESTEK OLUYORUZ

Yatırım faaliyetleri kapsamında ilimize 17 milyon 830 bin liralık yatırım harcaması gerçekleştirdik. Evini Yapana Yardım (EYY) uygulaması ile 409 hak sahibine yapılarını yenileme imkânı sağladık

MUHTAÇLARA KUCAK AÇTIK

Güney komşumuz Suriye’den gelen mazlumlara kapımızı açtık. Giresun’da 144 Suriyeliyi misafir ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin eğitimden sağlığa kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.