Giresun iline 14 yılda Aile ve Sosyal Politikalar yardımları kapsamında 840 milyon tl yatırım yaptık

Giresun iline 14 yılda Aile ve Sosyal Politikalar yardımları kapsamında 840 milyon tl yatırım yaptık

Etkin, verimli ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla sosyal yardım ve hizmetler alanındaki bütün kurum ve kuruluşlarımızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde birleştirdik. Bu sayede kadınları, çocukları, yoksulları, şehitleri, gazileri, yaşlıları ve engellileri kapsayan çalışmaları bütüncül bir bakış açısı ile gerçekleştiriyoruz.

MAZLUMLARIN YARDIMINA KOŞUYORUZ

Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir hayat sürüdürebilmesi için yeni ve kapsayıcı sosyal yardım ve sosyal destek programlarını hayata geçirdik. Engelli ve yaşlılara, eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programlarını uygulamaya koyduk.

Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 2.597 kadına, iki ayda bir olmak üzere 500 TL maaş bağladık.
Askerlerimizin gözü arkada kalmasın diye muhtaç durumda bulunan  467 asker ailesine (evli ise eşine, bekâr ise annesine) askerlik süresince 250 TL maaş bağladık. Toplam 3,3 milyonTL yardım yaptık.

YARDIMA MUHTAÇLARI UNUTMADIK

2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık Sigortası uygulamasını başlattık. Bu kapsamda 2016 yılı Eylül ayı itibariyle Giresun’da 38.261 kişinin primini ödedik.
2016 yılı Eylül ayı itibariyle 22.485 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır.
Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar kapsamında 2016 Eylül ayı itibariyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan 734 milyon TL yardım yaptık.
2005 yılında evde bakım yardımını başlatarak engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım attık. Evde bakım yardımı için 2016 yılı Eylül ayı itibariyle 3.911 vatandaşa 198,2 milyon TL kaynak aktardık.
Doğum Yardımı kapsamında 2016 yılı Eylül ayı itibariyle 5.623 anneye 2,4 milyon TL yardım yaptık.
Muhtaç Asker Çocuğu yardımı kapsamında 16 kişiye 12 bin TL yardım yaptık.
Anne veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç çocuklara verilen Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında  218 kişiye 260 bin TL yardım ulaştırdık.
6.321 yaşlımıza 55,7 milyon TL, 465 engelli ve engelli yakınımıza  6,7 milyon   TL yardım yaptık. (2002 yılında aylık 24 TL olan 2022 maaşını 2016 yılında yaşlılar için aylık 217,48 TL’ ye, engelliler için 489,88 TL’ ye yükselttik.)

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ

14 yıllık iktidarımız döneminde engelli vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alacak anayasa değişiklikleri yaptık. Kamuda iş imkanı sağlamak, sınav merkezlerini engellere uygun hale getirmek, sosyal bakım ve rehabilitasyon merkezleri kurmak gibi köklü değişikliklere imza attık.

Engellilerin toplumsal hayata etkin olarak katılmasını sağlamak amacıyla engellilerin istihdamını artırdık.

Giresun’da 2.008 vatandaşımız engelli kimlik kartı aldı. 3.911 engelli evde bakım hizmetinden yararlanıyor. 1 Yatılı Engelli Bakım Merkezinde  55 kişiye,    3 Umutevinde 17 kişiye hizmet sunuyoruz.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK:

ENGELLİ MEMUR SEÇME SINAVI

20102 yılında engelli vatandaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Engelli Memur Seçme Sınavı’nı hayata geçirdik.

Sınav, sorularının hazırlanmasından, sürenin belirlenmesine, sınav salonlarının dizaynına kadar adayların engel gruplarına özel tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız sınav merkezlerimize özel araçlarla ulaştırılıyor, rahat koşullarda sınava girebilmeleri için azami özen gösteriliyor.

ENGELLİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ İÇİN KULLANILAN YILLIK ÖDENEK

Engelli Evde Bakım Hizmetleri için ihtiyaç sahiplerine 2003-2016 yıllarında toplam 198,2 milyon TL kaynak aktardık.

ENGELLİ EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI

2002   0                     

2007   1.303             

2016   3.911

ÇOCUKLARIMIZI AİLE SICAKLIĞINA KAVUŞTURDUK

Yetiştirme yurdundan ziyade aile yanında bakım modelini tercih ettik. Evden uzaklaşan çocukların ailelerin yanıan dönmesini sağladık. Ailesiyle yaşayıp himayeye muhtaç olan çocukların bakımını üstlendik. Koruyucu aile hizmetini yaygınlaştırdık.

Aile yanında bakımın mümkün olmadığı durumlarda ise yuva ve yurtlarda gerçekleştirilen hizmet dönüşümü ile toplu bakım yerine her çocuğa özel bakım ve koruma hizmeti veren çocuk evlerini yaygınlaştırdık.

2002 yılında hiç çocuk evi yokken 2016 yılında 10 Çocuk Evi’nde  56 çocuğa, 1 Çocuk Evleri Sitesi’nde 51 çocuğumuza sıcak ev ortamında hizmet veriyoruz. Ayrıca  521 çocuk korunma kararı alınmadan ailesinin yanında bakılıyor.

2016 itibari ile Giresun’da 48 çocuk 42 koruyucu ailenin yanında bakılıyor.

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuklara 2003-2016 yılları arasında 4 milyon TL yardım yaptık.

EMANETİNİZ EMANETİMİZDİR:

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZİ UNUTMADIK

Şehit yakınlarınan tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Bu hakkı kullanabilecekler arasına şehidimizin eşi, çocuğu ve kardeşinin yanı sıra anne ve babasını da ekledik.
Terör olayları sebebiyle sakatlanan veya hayatını kaybeden kamu görevlilerini Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alarak mağduriyetlerini giderdik.
Şehit olan er ve erbaşların anne ve babalarında aranan malullük ve muhtaçlık şartını kaldırdık.
Vazife Malullerinin aylıklarında derece/kademe ilerlemesi yaparak aylıklarını artırdık.
Vazife ve Harp Malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı sağladık.

KADINA ŞİDDETE GEÇİT YOK

Ülkemizdeki kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara akrşı her türlü ayrımcılığın önelenmesi için politikalar üretmek, stratejiler geliştirmek, tüm paydaşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamakamacıyla özel önlemler aldık.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı ile yasal düzenlemeler, farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşüm, kadının güçlendirilmesi ve koruyucu hizmet sunumu, sağlık hizmetlerinin sunumu ve kurum/kuruluşlar arası işbirliği olmak üzere 5 temel alanda iyileştirmeler hedefliyoruz.

Bu kapsamda Giresun’da  1 Kadın Konukevinde 78 kadın ve 39 çocuğa hizmet veriyoruz.

TESİS YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Sosyal Hizmet yatırımları kapsamında Giresun ilimize 2003-2016 tarihleri arasında 17,7 milyon TL’lik yatırım tamamlanmıştır.

.