14 yılda Giresun’da Kültür ve Turizmde 25,7 milyon tl bedelli projeye 17,5 milyon tl yatırım yaptık

14 yılda Giresun’da Kültür ve Turizmde 25,7 milyon tl bedelli projeye 17,5 milyon tl yatırım yaptık

Dünya çapında yürütülen büyük projeler, arkeolojik kazılar,sponsorluk destekleri, müze ve ören yerlerini iyileştirme çalışmaları gibi titizlikle hayata geçirilen etkinliklerle Türkiye’nin kültür hayatına hareket getirdik, ülkemizin yurt dışında kültür hayatıyla örnek olmasını sağladık.

KÜLTÜR VARLIKLARIMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ

Ülkemizin kültür varlıklarının korunması ve iyileştirilmesi için restorasyon ve konservasyon çalışmalarına önem verdik. Son 14 yılda Giresun ilindeki kültür varlıklarının proje, bakım, onarımları ile müze teşhir-tanzim ve yapım işlerinin yanı sıra ören yeri çevre düzenleme işleri için yaklaşık 3,3 milyon TL ödenek ayırdık.

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Kamulaştırma çalışmaları için 2002-2016 yılları arasında 83 bin TL ödenek aktardık.

TARİHİMİZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTIYORUZ

Giresun ilimizde bulunan 1 adet müze kazı çalışması bulunmakta olup, bu çalışmaya 2016 yılında toplam 20 bin TL ödenek aktarılmıştır.

KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ TEŞVİKLERİMİZLE DAHA İYİ KORUNUYOR

Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için 2005 yılından bu yana  963 bin TL maddi destek sağladık.

MÜZELERDEKI KAYITLI ESER SAYISINDA YAKLAŞIK 2,5 KAT ARTIŞ SAĞLADIK

2002 yılında 4.170 olan kayıtlı eser sayısı 2015 yılında 10.816 adete yükseldi.

TOPLUM HAFIZASINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞTIK

Önem arz eden kişi, kurum ve kavramların toplum hafızasındaki yerini korumak maksadıyla Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitler Parkı için İl Özel İdaresine 2010 yılında 30 bin TL; Atatürk Heykeli için Şebinkarahisar Kaymakamlığına 2007 yılında 15 bin TL; Atatürk Heykeli için Alucra Belediye Başkanlığına 12 bin 500 TL ödenek aktardık.

GİRESUN, TURİZMDE ATAĞA KALKIYOR

Giresun’da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine 2002-2016 yılları arasında 9,5 milyon TL destek sağladık.  Bu sayede Giresun’daki İşletme Belgeli konaklama tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her gün artıyor.

İşletme Belgeli Konaklama Tesisi Yatak Kapasitesi                                                   

2002   546

2016   1.397

İşletme Belgeli Konaklama Tesisi Sayısı

2002   8

2016   24

İşletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Kişi Sayısı

2002   41.271

2015   89.692