İşsizlikle mücadelede bir ilk!

İşsizlikle mücadelede bir ilk!

İşsizlik sorununa kalıcı bir çözüm bulabilmek için Cumhuriyet Tarihi’nde ilk defa tüm tarafların katılımıyla “Ulusal İstihdam Stratejisi” hazırladık. Bu çalışma, dört temele dayanıyor:

-       Eğitim istihdam ilişkisinin güçlenmesi

-       İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi

-       Kadınlar, gençler ve engellilerin istihdamını artırmak

-       İstihdam- sosyal koruma ilişkisinin güçlenmesi

İstihdamla ilgili önlem ve teşvikler devam edecek. 1 Mart 2011’de yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunla genç, kadın ve nitelikli işgücü istihdamını teşvik ettik. Bu kanunla; işveren sigorta prim payı, belli süreyle devlet tarafından ödenecek.